CASTELLS (ara que es parla de tot menys del que s’ha de parlar)

El director del centre de tutelatge de menors  -altrament dit reformatori–  va prohibir a la monitora d’activitats folklòriques i tradicionals que tornin a fer-se cursets de castells. (1)

Cuan ella va volguer saber el perquè de la negativa li va mostrar una fulla de càlcul, amb números i estadístiques. I va afegir:

         — Cada diumenge se’ns escapa l’enxaneta. (2)

         — No pot ser… (va dissimular el ploramiques del guarda que vigilava la sala)

     — Sí. Amb l’alçada de la colla arriben fins a dalt de la reixa, i amb la faixa es despengen fins al carrer.

(1) Torre humana que puede llegar a tener muchos metros de altura, dependiendo de los miembros que la formen y del equilibrio que mantengan.

(2) Ultimo participante de la torre por la parte superior.  Generalmente un niño de corta edad y poco peso.